Sorry, IOS does not support HLS streaming.
Open in VLC
If it's not working, open VLC and play this network file: https://skylive.coolhd.hu/stream.m3u8?streamid=433&portal=

Въпроси и отговори - месиянство, християнство, хебраизъм

apostolos

Ако всичко, от което имаме нужда е само Бог да ни помогне с личните трудности в живота, нямаме нужда от Месия!

Месия е обещан на човечеството ПЪРВО И ПРЕДИ ВСИЧКО понеже МОЖЕ И ИСКА да поправи света, чак след това всеки от нас индвидуално се вписва в този негов план.

Модерното християнство, ползвайки подходите на маркетинга, ПЕРСОНАЛИЗИРА "спасението" и го свежда до формула за личен успех.

СПАСЕНИЕТО НА МАШИАХ е първо и преди всичко:

- Освобождението на Израел от враговете, които искат да ги унищожат
- Мир за останалия свят

Ако Месия бъде взет НАСЕРИОЗНО

1) от самите хора, които казват, че го следват, вярват в него и му служат
2) от обществата, съставени от тези хора
3) от цялостна една национална култура

Няма ли тогава да дойде МИР И БЛАГОДЕНСТВИЕ на земята?

Колкото е важно да търсим Месия за Неговата помощ и грижа за всеки от нас лично, толкова по-важно е да проумеем, че той е Месия за ЦЕЛИЯ СВЯТ, а не само лично за един, втори или трети.